vmware22

[VMware] VMWare ESXi 5.x Lab

1. Hướng dẫn cài đặt VMware ESXi 5 và cấu hình Network, HostnameYêu cầu trước khi cài đặt:Hệ thống với bộ xử lý 64 bitÍt nhất 2GB dung lượng RAMĐã cài đặt sẵn các thiết bị lưu trữ (qua SATA, IDE, SCSI, SAS,…)Ít nhất một card mạngBước1: Tải về gói cài đặt VMware ESXi 5- […]

postfixmail

[ Mail ]Cài đặt Postfix Virtual Users and Multiple Domains

Postfix là một MTA (Mail Transport Agent), được viết bởi Wietse Venema khi ông đang làm việc ở trung tâm nghiên cứu T. J. Watson của IBM. Đặc điểm của Postfix: dễ quản lý, nhanh, an toàn. Chỉ cần một server với hardware thông thường, Postfix có thể chuyển giao hàng triệu email một ngày. […]

Apache-Server

[ httpd ] Cài đặt httpd 2.4 với php-fpm từ source

Theo benchmark trên Internet , cũng như từ lab test của badb0y trên forum thì mặc dù Apache đã cải tiến rất nhiều nhưng vẫn chưa địch nổi với Nginx về việc xử lý static file. Nhưng vì một lý do nào đó bạn vẫn muốn sư dụng apache làm webserver. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn […]

lvsdr

[ LVS ] Triển khai LVS via Direct Routing

1.Mô hình:Mô hình bài lab gồm 4 server: lvs01 (master), lvs02(slave), web01, web02. Với mô hình trên, khi client ở ngoài, gởi request http vào, request sẽ được tiếp nhận bởi lvs01, và sẽ tiến hành phân chia request cho web01, web02.Master và slave sẽ dùng tín hiệu heartbeat để trao đổi với nhau, nếu master […]

GlusterFS-dist

[ Storage] Cài đặt Store Server sử dụng GlusterFS

1. Giới thiệuBạn đang quản trị một mạng gia đình nhỏ hoặc một mạng doanh nghiệp cho một công ty lớn lưu trữ dữ liệu luôn luôn là một mối quan tâm. Nó có thể là thiếu không gian lưu trữ hoặc giải pháp sao lưu hiệu quả. Để giải quyết trường hợp này, GlusterFS […]

nginx

[nginx] See Active connections / Connections Per Seconds

How do I monitor my nginx server status and connections requests per seconds under Linux or Unix like operating systems? nginx server has a module called HttpStubStatusModule. This module provides the ability to get some status from nginx. You will get the following information:   Number of all open connections. Stats about accepted connections. Connections […]

mariadb

[ MariaDB ] 10 Steps to Upgrade from MySQL to MariaDB on CentOS 6

This article describes you how to upgrade MySQL to MariaDB in ten simple steps. We have already shown you How to Migrate from MySQL to MariaDB on FreeBSD. I assume that you already have installed MySQL latest version and it’s up and running now. Step1 : Backup MySQL Databases [root@server ~]#  mysqldump –all-databases –user=root –password […]

network-throttle-300x200

[ iftop ] A Network Bandwidth Monitoring Tool for Linux

iftop is used to view the current bandwidth on a network interface. It listens to network traffic on a named interface and displays a table of current bandwidth usage by pairs of hosts. iftop must be run by a root user or a user who has sufficient privileges to monitor network bandwidths. Installing iftop On […]